EmailFacebookLinkedIn

Kelly zet zichzelf op de kaart, zij is onze professional.

Wij zijn Prokino. Ik ben Kelly... 

Wat is jouw functie? 
“Ik werk als (jeugd)zorgmedewerker op de plusgroep in Elburg. Een kinderopvanggroep waarbij er ook ruimte is voor kinderen die extra zorg nodig hebben. De kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Op deze groep werken de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang samen met de zorgmedewerkers. De pedagogisch medewerker kinderopvang is hierbij mbo-geschoold en de zorgmedewerker hbo-geschoold. Mooi om te zien dat in het werkveld van de kinderopvang er ruimte is voor hbo’ers met een ander kennisniveau dat aansluit op de werkzaamheden op de plusgroep. Ik ben bij Prokino begonnen op de reguliere BSO, doorgestroomd naar de kinderopvang en vanuit hier heb ik de overstap gemaakt naar Zorg Jonge Kind. 

Bij Zorg Jonge Kind worden kinderen opgevangen die extra aandacht nodig hebben voor hun ontwikkeling. De doelgroep is heel divers, denk hierbij aan vroeggeboorte, een ontwikkelingsachterstand of -stoornis, downsyndroom of een medische achtergrond. Ook kan de thuissituatie meespelen. Met een specifiek begeleidingsplan per kind, dat door mij als jeugdzorgmedewerker opgesteld wordt, worden de kinderen ondersteund. Ouders en overige externe partijen (denk aan fysiotherapeuten, logopedisten, CJG, etc.) worden hierbij betrokken. 
De zorgkinderen krijgen elke dag extra individuele aandacht om te zorgen dat er gewerkt wordt aan de doelen die zijn opgesteld voor het kind. 
De intake van de kinderen van de plusgroep verzorg ik, nadat de zorgcoördinator heeft gekeken of het kind en de hulpvraag op de groep passen. In de eerste 6 weken worden de kinderen geobserveerd en wordt het begeleidingsplan opgesteld met de daarbij horende doelen. Ouders tekenen ook voor het plan. Het plan is geschreven voor een periode van een half jaar en dan volgt er een tussenevaluatie, hierna kan het bijgesteld worden of kunnen nieuwe doelen gesteld worden. Externe partijen en de ouders worden steeds betrokken bij het plan en de doelen.” 

Hoe lang ben je bij Prokino aan het werk als jeugdzorgmedewerker? 
“Ik werk al bij Prokino vanaf september 2019 en ik heb een mooie ontwikkelstappen mogen maken bij Prokino Kinderopvang. Ik ben gestart op de BSO met kinderen vanaf 7 jaar en toen, na een jaar, had ik toch de interesse om te gaan werken met de jongere kinderen in de kinderopvang (0 tot 4). Ik werk zelf ook aan mijn ontwikkeling en heb besloten om na mijn hbo-opleiding Pedagogiek nog door te leren. Ik volg op dit moment een master en werk daarnaast als jeugdzorgmedewerker op de plusgroep.” 

Wat maakt jouw werk als jeugdzorgmedewerker zo bijzonder?  
“Het werk is voor mij bijzonder omdat ik de kinderen vanuit jeugdzorg op de plusgroep mag en kan ondersteunen in een zo gewoon mogelijke setting. Kinderen met een zorgindicatie mogen er spelen, ontwikkelen en opgroeien samen met kinderen van de kinderopvang in een zo gewoon mogelijke omgeving en krijgen toch net wat meer aandacht. Ouders van de zorgkinderen vinden dit heel fijn en waarderen dit ook erg. Veel ouders kenden dit concept niet. 
Het unieke concept van Zorg Jonge kind binnen de kinderopvang maakt dat het bijzonder is. Mooi om voor dit concept bij Prokino te mogen en kunnen werken.” 

Wat zijn jouw talenten die je inzet bij Prokino? 
“Ik probeer elke dag in te plannen om met de zorgkinderen individueel of in een klein groepje iets te doen en/of aandacht te geven. Dit is van belang om te werken aan de doelen uit het behandelplan maar nog meer om elke kind aandacht te geven en het te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Je werkt dan een-op-een met het kind en je kunt dan net wat extra aandacht geven of iets ondernemen met het kind. Denk aan een spelletje, puzzel, knutselen, tekenen. Je kunt het kind dan beter zien, volgen in zijn/haar ontwikkeling dan dat je ze in een grotere groep zou hebben.” 
Kelly heeft het talent om elk kind elke dag te zien als individu met volledige aandacht. 

Hoe ziet de samenwerking met collega’s er voor jou uit? 
“Samenwerken is voor mij heel belangrijk. Ik ben zelf nog jong en het is fijn om in samenwerking te leren van elkaar. Ik werk op de plusgroep samen met collega’s die al langere tijd in het vak zitten en daar kan ik veel van leren. Je vult elkaar dan ook aan met kennis en ervaring. 
Er is ook mooie gelijkwaardigheid ondanks opleidings- en ervaringsverschillen. Iedere collega zet zich in voor de kinderen en hiermee vul je elkaar goed aan. 
In de samenwerking met collega’s is het goed dat wij bij elkaar toetsen en feedback geven op elkaars werk/inzet. Hiermee houden wij elkaar scherp en leren wij van elkaar. Voor mij is het wel een voordeel is dat ik al gewerkt had in de kinderopvang en daarmee kan ik de rol als jeugdzorgwerker beter uitvoeren in samenwerking met mijn collega’s uit de kinderopvang. 
Op de plusgroep werk je samen met een collega uit de kinderopvang en dat is ook een mooie aanvullende combinatie. Kennis uit zowel de zorg als kinderopvang zijn nodig om goed te kunnen werken met alle kinderen op de groep en het concept draaiende te kunnen houden.” 

Waarom vind je het leuk om bij Prokino te werken? 
“Het concept Zorg Jonge Kind van de plusgroep is uniek en mooi. Voor mij is het echt een voorrecht om te mogen werken voor deze doelgroep bij Prokino en dat er ruimte is voor deze kinderen bij Prokino. Samen kijken naar de mogelijkheden om de kinderen van de plusgroep te laten ontwikkelen en te groeien. Samen kijken naar welke plek het beste bij hen past voor wanneer de kinderen vijf jaar worden en ze leerplichtig zijn. Wij hebben dan samen met mijn collega’s, ouders en andere betrokken professionals de basis gelegd, gewerkt aan de doelen en het kind kan dan verdere stappen maken als hij/zij op een juiste plek terecht komt. Het werk met deze doelgroep kinderen is speciaal en geeft mij meer uitdaging dan het (reguliere) werk in de kinderopvang.” 

Waar ben je trots op? 
“Ik ben heel trots op de ontwikkeling die ik heb gemaakt bij Prokino van pedagogisch medewerker bij de BSO, naar de kinderopvang en nu dan jeugdzorgmedewerker bij de plusgroep. Elke keer weer een nieuwe uitdaging als er een nieuw kindje komt met weer een andere achtergrond en hulpvraag. Trots dat ik deze kinderen mag en kan begeleiden. Dat ik dan samen met mijn collega’s, ouders en externen ervoor kan zorgen dat het kind op de juiste vervolgplek gaat komen met een goede basis. Ouders zijn heel dankbaar voor wat wij bieden en dat geeft mij weer een goed gevoel, daar ben ik trots op.” 


Professionele kinderopvang, dat is wat wij bieden. Zet jij jezelf, net als Kelly, op de kaart? Bekijk dan onze actuele vacatures op deze pagina en solliciteer! Wij maken graag kennis met jou. :-)  


Dit interview is volledig uit de praktijk gegrepen. In verband met de privacy van onze collega's gebruiken we niet hun echte naam bij het publiceren van de interviews.