EmailFacebookLinkedIn

Sanne zet zichzelf op de kaart, zij is onze professional.

Wij zijn Prokino, dit is pedagogisch coach Sanne:

“Ik ben begonnen in de gehandicaptenzorg en heb daarin veel met kinderen gewerkt. Met het diploma SPW en Social Work mocht ik ook in de kinderopvang werken en zo ben ik in 2019 begonnen bij Prokino Kinderopvang. Hbo- of mbo-niveau functies zeggen mij niet zo veel; het gaat erom wat je doet, wat je leuk vindt en waar je blij van wordt. Ik ben gestart in de functie van pedagogisch medewerker met veel kennis van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Mede door mijn eerdere werkervaring kan ik goede observaties doen van kinderen en problemen signaleren waar nodig. De rol van pedagogisch coach was dan ook een logisch stap om te maken.”

Wat maakt je werk zo bijzonder? 
“In mijn werk vind ik het bijzonder dat ik zowel met de pedagogisch medewerker als met kinderen kan samenwerken. Als Pedagogisch Coach bezoek ik vaak locaties en geef ik coaching op individuele basis aan de medewerkers maar ook aan het team. Ik werk mee op de groep om zo op een natuurlijk wijze te zien hoe er gewerkt wordt met de kinderen. Bijzonder om de ontwikkeling te zien bij de pedagogisch medewerkers en de kinderen, dit gaat in heel kleine stapjes maar met focus en oog voor detail kan je dit zien en volgen.

Heel fijn dat ik bij Prokino veel vrijheid heb om mijn werk in te delen en uit te voeren. Deze autonomie geeft mij extra energie en betrokkenheid in mijn werk. En ook fijn dat je werk en privé zo goed kan combineren. Alhoewel je dan wel moet oppassen om niet ’s avonds weer de laptop open te klappen om even iets af te maken. Maar ja, soms hoort dat er ook bij; je krijgt er vrijheid voor terug.”

Wat is nu typisch Sanne?
“Mijn open houding is denk ik ‘echt’ Sanne. Medewerkers komen makkelijk naar mij toe en ik ben goed benaderbaar. Heel belangrijk in mijn werk omdat je als coach een band moet opbouwen met de medewerkers en de kinderen. Als ik op een locatie kom, vliegen de kinderen ook gelijk op mij af en er is zelf een kindje dat mij altijd gelijk in het vizier heeft en niet meer bij mij weggaat als ik daar aan het werk ben.

Laatst stond ik op het punt om weg te gaan op een locatie toen een kindje heel lief tegen mij zei: “Ga je niet hier blijven? Je moet hier blijven wonen!". Zo grappig dat kinderen denken dat de juf op de kinderopvang woont.”

Talenten inzetten
“Ik connect makkelijk met de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Als ik JA zeg dan ga ik het ook echt doen en dat versterkt het vertrouwen onderling. En als er geschakeld moet worden en actie nodig is dan zet Sanne de versnelling aan, gaat ze het doen en komt ze tot resultaat.

Wij hebben als BKV-team (team Beleid, Kwaliteit & Veiligheid) veel bereikt het afgelopen jaar, daar ben ik echt trots op! Wij hebben samen een goede basis gelegd voor het uniforme werken en themabijeenkomsten georganiseerd. Ik zat zelf ook in de werkgroep van de themabijeenkomsten en heb met mijn enthousiasme en kennis een mooie bijdrage kunnen leveren. Lekker aan de slag, actieve inzet en mijn kennis gebruiken, daar krijg ik energie van. De themabijeenkomsten worden nu 4x per jaar georganiseerd en afgelopen jaar stonden de interactieve vaardigheden op het programma. Mooi om in de praktijk terug te zien dat de pedagogisch medewerkers deze nieuwe kennis inzetten op de groepen. De pedagogisch medewerkers vinden de actieve werkvormen leuk en steken veel op van de theorie. Dus uiteindelijk gaan ze blij en met nieuwe kennis naar huis.

Als pedagogisch coaches werken we op veel niveaus samen. Op inhoud schakel ik veel met de clustermanagers en de teamcoördinatoren. In gesprek met de medewerkers deel ik mijn kennis en coach en begeleid ik hen. Dit werk als coach houd ik gescheiden omdat je in vertrouwen samenwerkt met de pedagogisch medewerker en hen helpt te ontwikkelen in het vak en als persoon.”

Samenwerken en resultaat behalen
“Blij word ik vooral als wij samen iets voor elkaar krijgen. Het werk als coach vraagt erom gezamenlijk aan de slag te gaan. Laatst waren er zorgen om een jongen op de BSO. Ik ga dan meekijken, observeren en bespreek dit met de medewerkers op de groep. Dan moet er iets in gang gezet worden en dat pakken we gezamenlijk op in communicatie met ouders en externen. Mooi om dan samen te zien dat er resultaat behaald is.

Wij zetten PEB (pedagogisch educatief beeldcoachen) in op de groepen en dit is superwaardevol. Je geeft de pedagogisch medewerker de mogelijkheid om met videobeeld terug te kijken naar de kinderen. In heel korte fragmenten, in het klein kijken, naar het kind. Dit lukt niet in de dagelijkse praktijk van het werken maar met deze coachingsmethode wel. Door het kijken in het klein doen de medewerkers grote ontdekkingen en dat is heel waardevol voor hun werk.”

Passie voor de ontwikkeling van het kind
“Toen ik in 2019 startte bij Prokino had ik, naast mijn eigen kinderen, minder kennis van het ‘reguliere’ kind van 0-13 jaar omdat ik altijd in de gehandicaptenzorg had gewerkt. Dat is dan voor mij een stimulans om informatie te gaan opzoeken, boeken te lezen en mijzelf hierin te verdiepen. Verder ben ik ook blij dat Prokino een aantal trainingen heeft aangeboden waardoor ik mijzelf verder heb kunnen ontwikkelen in mijn vak als pedagogisch coach en ook de kwalificaties behaald heb.

Mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Ik geniet ervan om te zien hoe zij ontwikkelen, ook al is dit soms heel klein. Voor het kind is het heel GROOT en waardevol. Dicht bij de kinderen staan en inzoomen op het kind, het spel en de ontwikkeling, heerlijk om te zien. Het kind helpen om verder te ontwikkelen en te leren. Natuurlijk gaat het ontwikkelen ook vanzelf maar op afstand dit begeleiden en coachen is mooi.”

Word jij mijn nieuwe collega?
“Mijn passie voor het vak deel ik graag met anderen en leuk als jij mijn nieuwe collega wordt. Bij Prokino is veel ruimte voor ontwikkeling en daar kan je op inspringen. Met eigen inzet en ideeën in de regio, op de locatie of groepsniveau mag je meewerken aan deze ontwikkeling. Bij Prokino creëren wij een eigen ‘lokale kleur’ waar jij aan meewerkt en zo ontwikkel je ook zelf.”


Professionele kinderopvang, dat is wat wij bieden. Zet jij jezelf, net als Sanne, op de kaart? Bekijk dan onze actuele vacatures op deze pagina en solliciteer! Wij maken graag kennis met jou.

 

Dit interview is volledig uit de praktijk gegrepen. In verband met de privacy van onze collega's gebruiken we niet hun echte naam bij het publiceren van de interviews.