EmailFacebookLinkedIn

Privacyverklaring

Voor Meander-Prokino is de bescherming van uw privacy heel belangrijk. We hebben daarom onze organisatie en onze werkwijze ingericht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan, deze te beveiligen, de vertrouwelijkheid daarvan te waarborgen en te voldoen aan privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

In deze privacyverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens, uw rechten, etc.

Op de verwerking van persoonsgegevens door Meander-Prokino wordt toegezien door onze Functionaris Gegevensbescherming, die per e-mail te bereiken is via het adres AVG@prokino.nl